Fruktbart samarbeid med Flyktningtjenesten

Fruktbart samarbeid med Flyktningtjenesten

Rask psykisk helsehjelp / Publisert: 13. oktober 2017.   Endret: 25. oktober 2017

Med Syriakrisen som bakteppe spurte Rask psykisk helsehjelp-teamet i Modum og Sigdal hva de kunne gjøre for å hjelpe flyktningene. Svaret ble et lavterskel undervisningstilbud i psykisk helse.

Jone Solberg Vik og Rune Johannessen

UNDERVISER OM PSYKISK HELSE: Rask psykisk helsehjelp i Modum og Sigdal har etablert et godt samarbeid med Flyktningehjelpen i Modum kommune. Et lavterskeltilbud gir flyktninger økt innsikt om egen psykiske helse. – Det er et utfordrende, men spennende og givende arbeid, forteller Jone Solberg Vik (teamleder for RPH) og Rune Johannessen (programrådgiver i Flyktningetjenesten). (Foto: Tommy Halvorsen) 

UNDERVISER OM PSYKISK HELSE: ...
Nasjonal nettverkssamling for Rask psykisk helsehjelp 12.-13. oktober

Hensikten er å gi RPH-teamene faglig inspirasjon og påfyll, men også å være en møtearena og et forum for erfaringsutveksling 

100 deltakere, de fleste ansatte fra i overkant av 30 kommuner og bydeler som har - eller skal starte med Rask psykisk helsehjelp. (I alt 51 har (pr. oktober 2017) fått tilskudd fra Helsedirektoratet til oppstart av slikt tilbud.

Tema: Kognitiv terapi, menn og psykisk helse, diagnostikk og journalføring, arbeid og psykisk helse, arbeid med flyktninger, bruk og utvikling av utvikling av - e-læringsverktøy, samt unge i psykologisk behandling.

Arrangør: NAPHA på oppdrag fra Helsedirektoratet


 

RLYKTNINGTJENESTEN i MODUM: Rune Johannnesen er programrådgiver i Modum kommunes tjeneste for flyktninger.

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp flyktninger reportasjer nyheter buskerud praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen