-Uheldig med henvisningsplikt til ambulante akutt-team

-Uheldig med henvisningsplikt til ambulante akutt-team

Ekspertråd mener / Publisert: 10. mars 2017.   Endret: 10. mars 2017

Ambulante team skal være et reelt alternativ til innleggelse for mennesker i krise. Henvisningsplikten og krav om egenandel blir til hinder for dette, mener NROPs ekspertråd.

Henvisningsplikg - akutt-ambulante team

TILBUD TIL MENNESKER I KRISE: Faren for å skade seg selv alvorlig eller «lykkes» med selvmordsforsøk er høyst reell. Derfor er det viktig at pasientene blir møtt på en måte som utløser hjelp raskt og ubyråkratisk, skriver ekspertrådet.

TILBUD TIL MENNESKER I K...
Ekspertråd NROP

Ekspertrådet til Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse består av følgende organisasjoner og stiftelser:

 • A-larm
 • Rio – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
 • ProLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
 • Foreningen for human narkotikapolitikk
 • LAR-nett Norge
 • Marborg
 • Organisasjonen Barn av rusmisbrukere
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Mental Helse
 • Mental Helse Ungdom
 • Landsforeningen We Shall Overcome WSO
 • Retretten
 • REHABpiloten
 • Den norske legeforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Fagforbundet

Les om hva ekspertrådet gjør

Forfattere:

Forfattere av denne uttalelsen på vegne av ekspertrådet til Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rus og psykisk lidelse er: 

 • Liv Jerven, enhetsleder ved Sykehuset Innlandet  (hovedforfatter)
 • Morten Brodahl (erfaringskonsulent ved Sagatun Brukerstyrt senter og NROP)  (medforfatter)
 • Harald Aasen (Norsk Psykologforening) (medforfatter)

Mer om

oppsøkende.team rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen