Planlegging og oppstart av Rask psykisk helsehjelp i kommunen

Planlegging og oppstart av Rask psykisk helsehjelp i kommunen

Kurs og konferanser / Publisert: 17. januar 2023.   Endret: 20. januar 2023

Kompetanse, organisering og ledelse er viktig for vellykket implementering av en kunnskapsbasert tjenestemodell som Rask psykisk helsehjelp (RPH). Men hvordan lykkes? Planlegging og oppstart er tema for dette webinaret, som er gratis og i regi av NAPHA.

RPH-Håndboka
Tid og sted

Webinar

16. februar 2023 kl 09:00 - 16. februar 2023 kl 11:45

Målgruppe: Kommuner som planlegger å innføre tilbud om Rask psykisk helsehjelp (RPH) eller er i oppstartfasen. (RPH og kommuner som vurderer å starte med RPH er også hjertelig velkomne). 

Program

Frist 14. februar: Påmeldingsskjema

Hvordan lykkes - fra modell til praksis i kommunen

NAPHA anbefaler alle som vil etablere et RPH-tilbud i kommunen, å skaffe seg god kjennskap til tjenestemodellen og kunnskapen den er basert på. I webinaret får du vite mer om hva som deretter driver implementeringsprosessen, både fra siste forskningsfunn om RPH-implementering og erfaringer fra kommunenene Ringerike og Bjørnafjorden. 

Forberedelser til webinaret

Når man skal etablere en kunnskapsbasert tjenestemodell som RPH, kan det være nyttig å kjenne til teorien om implementeringsdrivere. I RPH-håndboka (NAPHA, 2022) er dette grundig beskrevet. For best nytte av webinaret anbefaler vi deg derfor å lese Kapittel 5 og legge vekt på de to første av fire trinn i modellen som presenteres der. I Trinn 1 utforskes grunnlaget for etablering, f.eks om kommunen skal gjøre det alene eller som interkommunalt samarbeid. I Trinn 2 handler det om planlegging og forankring, f.eks. hvordan det kan være nyttig med en interessent- og SWOT-analyse. De to siste trinnene, handler om tidlig oppstart og full drift. 

 


  

 

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...