Sjokkerte i skjørt og presenterte nettkurs om pakkeforløp

Sjokkerte i skjørt og presenterte nettkurs om pakkeforløp

Forskningskonferanse i Tr.heim / Publisert: 11. oktober 2019.   Endret: 31. juli 2020

I Vestre Viken har de utviklet nettkurs om pakkeforløpene innen psykisk helse og rus. Lik forståelse om hva og hvorfor pakkeforløp, er avgjørende for å lykkes med innføringen av de nye rutinene.

Bror Just Andersen, psykolog, Vestre Viken, NAPHAs forskningskonferanse 2019

BROR JUST ANDERSEN, spesialrådgiver (med doktorgrad i psykologi) i Helse Sør Øst (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA). 

BROR JUST ANDERSEN, spesialr&...
LÆR OM PAKKEFORLØP: Nettkurset om pakkeforløp fungerer godt på mobil (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)
Forskningskonferanse i Trondheim: «Pakkeforløp – kunnskapsbehov og kommunalt evalueringsarbeid»

Tid: Trondheim 2.-3. Oktober, 2019

Arrangører: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NROP), Rådet for psykisk helse, Helseetaten i Oslo kommune, Asker kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

Målgruppe: Ledere og fagfolk i psykisk helse- og rustjenester i kommunene – som jobber med å utvikle det faglige grunnlaget for å skape bedre tjenester for personer med rusproblemer og psykiske lidelser. I tillegg kan konferansen også være relevant for forskningsinstitusjonene, universitet- og høgskolesektoren, bruker- og frivillige organisasjoner, samt kompetansemiljøer.

Mer om

pakkeforløp e-læring viken kurs foredrag konferanse fou

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen