Kristin Trane

Kristin Trane

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: kristin.trane@samforsk.no
Telefon: 91318011

Jeg er faglig rådgiver og områdeleder for satsingsområdet ACT/FACT og FACT ung. Jeg har tatt en doktorgrad i innovasjon i privat og offentlige tjenester, hvor jeg så på hvordan FACT modellen fungerer i en norsk kontekst. 

FACT-modellen som del av komplekse og fragmenterte tjenestesystem og rurale regioner. En kvalitativ studie

Jeg er utdannet barnevernspedagog, har grunn- og mellomfag i kriminologi, samt hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU. Min yrkeserfaring er i hovedsak fra barnevern, krisesenter og fra Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør- Trøndelag. Jeg har jobbet i NAPHA med ulike prosjekter, som psykologer i kommunen, feedback informerte tjenester og ulikt skriftlig arbeid, som to av temaheftene våre. 

 

Artikler fra Kristin Trane på Napha.no:

Volds- og overgrepsutsatte skal sikres bedre tilbud
Unikt samarbeid med politiet om voldsutsatte
Hva gjør vi med de aller sykeste?
Når pappaspråket ikke strekker til
-Må redusere stigmatisering og styrke brukermedvirkning
Traumer hos barn blir med videre i livet
Om å hjelpe overgrepsutsatte ut av offerrollen
-Må gi bedre hjelp til traumatiserte flyktninger
Vil gi barn som mister foreldrene rett til hjelp
Nytt verktøy for samtaler med barn som er pårørende
De små nyansene viktige i recovery
-Ikke ta fra meg identiteten min
Ny bok om familier i motbakke
Moderne krisestøtte
-Jeg har lært personalet å drifte bålplassen
Overgrep mot eldre
Fra sykdomsorientere til recovery-orienterte praksiser
Fagprosedyrer vedrørende vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn
Håpefull praksis i et ambulant akuttpsykiatrisk team
Psykisk utviklingshemmede utsatt for vold og overgrep
Tsunaminens følger for de involvertes psykiske helse
Recovery som en personlig prosess
Recovery som en sosial prosess
Klinisk recovery - recovery som et resultat
Pappa`n min er syk i tankene sine
Psykologer i kommunen ønsker å jobbe forebyggende
Behov for flere psykologer i kommunene
Psykologer i kommunene - er forankringen av stillingene god nok?
Det viktige samarbeidet - om satsingen på psykologer i kommunen
Barndomstraumer og psykoser
Behandling eller folkehelsearbeid - ja takk begge deler.
Stabburshella - med fokus på brukerstyring
Voldsutsattes møte med hjelpeapparatet kan bli bedre
Må mange dø samtidig for at vi skal få hjelp?
SMIL-grupper har gitt mange barn mindre følelse av skyld
Tøft å bli voksen for barnevernsbarn
Nytt verktøy kan skape bedre samtaler med barn
Mange unge strever med psykiske helseplager
Brettspillet "Hei" kan hjelpe barn til å åpne seg
Psykologene sentrale i arbeidet for å bekjempe vold og overgrep mot barn
Bedre hjelp til foreldre som mister omsorgen for sine barn
Fremdeles mangler i krisesentrenes tilbud
Fagpersoner må få mer fokus på hverdagslivet til folk!
Lærer å leve nye liv
Digital veileder for håndtering av vold i nære relasjoner
Bikuben - et senter med fokus på brukerkunnskap
Psykologer i kommunene: -Vi vil veilede og drive systemarbeid
MB-kurset i Hordaland - et eksempel til etterfølgelse?
Kommunene sentrale i Nasjonal plan for selvhjelp
Nytt hefte om selvhjelp
Mange foreldre strever fremdeles etter Utøya
Forebyggende prosjekt som kan gjøre en forskjell
Skole og psykisk helse må spille på lag
Det viktige samarbeidet
Hvor ble det av brukerne i samarbeidsavtalene?
Selvhjelpsmetodikk ved traumatiske opplevelser
Vold i barndommen - psykiske vansker som voksen
Erfaringskonsulenter i halvparten av kommunene
Vil ikke bli en del av statistikken
Ønsker selvhjelp i flere kommuner
Brøt isolasjon med selvhjelpsgruppe
Barn som er pårørende - ingen har ansvar for å kjenne hele familien
BrukerPlan – fra fargestifter til tjenesteutvikling
-Alle norske kommuner bør ha barneansvarlige
Sandnes kommune - nytenkende og utviklingsorientert
- Det burde vært et sted som Minelli i alle kommuner
Psykolog ved v.g.s - et tilbud som gjør en forskjell
Brukere og hjelpere laget psykisk helse-plan sammen
Disse kan mye om FIT
Systematisk tilbakemelding gir bedre behandling
Manualer for FIT oversatt til dansk
Trekker i flokk
Kommunen og spesialisthelsetjenesten hjelper unge
Barneansvarlige gjør en forskjell
Mange innsatsområder for psykologer i kommunene
Ikke god nok oppfølging av ungdom som avbryter videregående
Tre dagers FIT-veilederopplæring med Scott Miller og Susanne Bargmann
Arbeider på systemnivå for innbyggernes psykiske helse
Gå til kildene og fordyp deg i FIT
Susanne Bargmanns grunnbok om Feedback-informed treatment
-Nyttig å gi terapeuten tilbakemelding
Behandler panikkangst med drop-in-tilbud
Veien til et lavterskeltilbud
Et lavterskeltilbud basert på tilbakemeldinger fra brukere
Fra morgen til kveld – hjelp for unge med begynnende rusvansker
UNG ARENA OSLO: – Noen å snakke med
Hjelper unge i overgangen til voksenlivet
God hjelp til familier som strever med tilpasning i et nytt land
Vold i nære relasjoner – samarbeid gir bedre tilbud
Når psykisk helsetjenesten inntar treningssenteret
Assistert selvhjelp skaper selvstendige brukere
Ny opptrappingsplan for barn og unge er på plass
Samarbeid øker innovasjonsevnen i offentlig sektor
Hva skal til for å lykkes med innovasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester?
Ny tjenestemodell kan gi bedre samhandling
Hele livsløpet i fokus
Medarbeider med brukererfaring - en hverdag som verdsatt og viktig
Mange å spille på i lille Storfjord
Virkemiddel for mer likeverdige roller