Ellen Hoxmark

Ellen Hoxmark

Leder
NAPHA
Epost: ellen.hoxmark@napha.no
Telefon: 95776393

Jeg har vært leder i NAPHA siden 1.1.2018. Min viktigste drivkraft som leder er å bidra til at NAPHA er en nyttig samarbeidspartner for kommunene når de utvikler sitt psykisk helse- og rusarbeid. Samtidig ønsker jeg å bidra til at NAPHA skal være en attraktiv og god arbeidsplass der ansatte får brukt sitt potensiale.

Før jeg ble leder i NAPHA jobbet jeg drøye tre år som faglig rådgiver samme sted. Da var jeg prosjektleder for vårt arbeid med psykologer i kommunen. I tillegg jobbet jeg blant annet med ACT/FACT-satsingen vår, Brukerplan, og mot region Nord.

Jeg er utdannet psykolog, og er spesialist i klinisk arbeid med voksne. I flere år jobbet jeg i Tromsø. Der hadde jeg ulike stillinger innen psykisk helsevern, og jobbet en periode i Utekontakten. Jeg var med på å starte opp, og ledet, en enhet for mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser innenfor psykisk helsevern. Samtidig med oppstarten av denne enheten inngikk vi et samarbeid med Tromsø kommune og rustiltakene om å lage et oppsøkende team for den samme målgruppa. Dette arbeidet ledet meg over i et forskningsprosjekt som handlet om psykisk helse blant innlagte til rusbehandling i Helse Nord (ROP - Nord). Våren 2011 disputerte jeg ved Universitetet i Tromsø.

Jeg kom til NAPHA fra jobben som leder ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i Trondheim. Jeg har lenge vært opptatt av å se ruslidelser og psykiske lidelser i sammenheng. Det å forstå hvordan traumer henger sammen med senere utfordringer i folks liv, og hvordan vi som hjelpere blir reelle samarbeidspartnere i menneskers søken etter å forstå seg selv, og etter å få et bedre liv, har vært viktig for meg.