Gunhild Johansen

Gunhild Johansen

Politiker Tromsø kommune
Tromsø kommune
Epost: gunhildj@gmail.com
Telefon: Ingen telefonnummer

Ingen beskrivelse

Artikler fra Gunhild Johansen på Napha.no:

Vi trenger brukermedvirkning på rusfeltet i Nord-Norge