Vi trenger brukermedvirkning på rusfeltet i Nord-Norge

Vi trenger brukermedvirkning på rusfeltet i Nord-Norge

Debatt / Publisert: 05. mai 2020.   Endret: 05. mai 2020

Reduksjonen i tilskuddet til brukerorganisasjonen MARBORG i Nord-Norge vil få alvorlige følger for arbeidet på rusfeltet i landsdelen.

Kafe X i Tromsø - skilt

Kafe X i Tromsø drives av brukerorganisasjonene MARBORG og RIO i samarbeid. Dette er ett av flere gode tiltak forfatterne mener vil bli rammet av at MARBORGs driftsbudsjett kuttes med en million kroner. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/napha.no arkiv

Kafe X i Tromsø drives...
Om forfatterne

Artikkelen er skrevet av Nordnorsk nettverk for samarbeidsbasert forskning på rus og psykisk helsearbeid:

Rita Sørly, NORCE, Wibecke Aarst, MARBORG, Vidar Sten Hårvik, MARBORG, Asbjørn Larsen, RIO, Vår Mathisen, UiT Norges arktiske universitet, og Gunhild Johansen, Tromsø kommune.

Mer om

kronikker debattinnlegg brukermedvirkning.i.forskning brukerkunnskap brukerorientering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen