Annette Fresvik

Annette Fresvik

Forsker
NORCE
Epost: anfr@norceresearch.no
Telefon: 56 10 76 36

Ingen beskrivelse

Artikler fra Annette Fresvik på Napha.no:

Fjorten anbefalinger for godt kommunalt, boligsosialt arbeid