Heidi Hjelmeland

Heidi Hjelmeland

Professor
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU, og Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Epost: heidi.hjelmeland@svt.ntnu.no
Telefon: 73591883

Forskningsområde/forskningsfelt

 • Selvmordsforskning
  • Kulturelle perspektiver
  • Intensjonalitet, mening og kommunikasjon
  • Holdninger
  • Teoretiske og metodologiske aspekter

 

Pågående prosjekter

Meaning(s) of attempted suicide. Kvalitativ intervjustudie med mennesker som har forsøkt å ta sitt eget liv. Delprosjekter i Norge, Ghana, Uganda og Sør-Afrika. Samarbeidsprosjekt mellom HiST, NTNU, University of Ghana (Legon, Accra), MRC/UVRI Research Unit on AIDS (Entebbe), Butabika National Referral Psychiatric Hospital (Kampala), og Stellenbosch University (Stellenbosch).

Meaning(s) of suicide in Ghana – a qualitative study. Doktorgradsprosjekt for Johnny Andoh-Arthur. Birthe Loa Knizek og Heidi Hjelmeland et veiledere. Samarbeidsprosjekt med NTNU.

Relasjoner mellom selvmordstruede pasienter og helsearbeidere i psykiatriske sengeposter – en kvalitativ studie. Doktorgradsprosjekt for Julia Hagen. Birthe Loa Knizek og Heidi Hjelmeland er veiledere. Samarbeidsprosjekt med NTNU.

Researching the research. En kritisk studie av dagens selvmordsforskning. NTNU.

Why suicide? A qualitative psychological autopsy study. Kvalitativ intervjustudie med etterlatte etter selvmord. Samarbeidsprosjekt med Folkehelseinstituttet og NTNU.

 

Forskningsnettverk/forskergrupper

 • African-Norwegian Research Group on Mental Health
 • Forskernettverket for sosiokulturelle perspektiver på psykisk helse