Hva er meningen? Selvmordsatferd som kommunikasjon

Hva er meningen? Selvmordsatferd som kommunikasjon

Publisert: 12. juni 2015.   Endret: 23. september 2020

Selvmordshandlinger kan best forstås som en måte å kommunisere på.

Heidi Hjelmeland

Når man ser på selvmordshandlinger som kommunikasjonshandlinger, søker man å forstå hvilken mening handlingen har for den suicidale personen, skriver Heidi Hjelmeland. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Når man ser på se...
Forskning ved NTNU i Trondheim
  • Denne artikkelen er skrevet av Heidi Hjelmeland ved NTNU i Trondheim.
  • Master- og videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved NTNU i Trondheim driver egen forskning.
  • Blant forskningsområdene er Psykisk helsearbeid i lokale og globale hverdagskulturer. Forskningen fokuserer på psykisk helse som kulturspesifikt fenomen, lokalt og globalt.
  • Andre sentrale tema er selvmord og selvmordsforebygging i Norge og Afrika, samt psykisk helse og kunst som uttrykksformer.

 

Mer om

selvmord vitenskapelige.artikler helsefremming.og.forebygging psykisk.helsearbeid.-.ntnu

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen