Tro på at mennesker kan påvirke egne liv

Tro på at mennesker kan påvirke egne liv

Publisert: 31. august 2015.   Endret: 02. september 2015

Behandling og tiltak som styrker empowerment og evne til selvstyring, kan bidra til personens recoveryprosess. Denne artikkelen tar for seg kapittel 6 i heftet "100 råd som fremmer recovery. En veiledning for psykisk helsepersonell".

Utivkle verdsatte sosiale roller

Arbeid kan fremme personlig vekst og utvikling, og styrke selvstyring og empowerment (foto: www.colourbox.com)

Arbeid kan fremme personlig v...
OM HEFTET PÅ NETT

Denne artikkelen inngår i en serie artikler på www.napha.no som gjengir deler av innholdet fra «100 råd som fremmer recovery - en veiledning for psykisk helsepersonell».

Andre artikler fra heftet:

Forside_heftet_100_råd7

PUBLIKASJON: Heftet har nummer 1/2015 i NAPHAs rapportserie.

Mer om

recovery faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen