Brukeren som viktigste aktør i Hedmark

Brukeren som viktigste aktør i Hedmark

Praksiseksempel / Publisert: 28. september 2016.   Endret: 04. oktober 2016

På Hamar finnes en samhandlingsarena som setter brukerne av psykisk helse- og rustjenester i sentrum og brukermedvirkning på dagsorden. Fruktene av VIP-samarbeidet er allerede mange.

VIP-samarbeidet møtes på Sagatun brukerstyrt senter

VERY IMPORTANT PERSON: VIP-samarbeidet i Hedmark har som målsetning er å styrke samhandlingen mellom tjenestene, brukere og brukerorganisasjoner. Her på Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar.

VERY IMPORTANT PERSON: VIP-sa...
VIP-samarbeidet:

VIP-samarbeidet er et samarbeid mellom ressursbasen ved Sagatun Brukerstyrt senter, brukerorganisasjonene innen psykisk helse- og rusfeltet i Hedmark og rådgivere innen psykisk helse- og rus hos Fylkesmannen i Hedmark. Formålet med samarbeidet er å styrke samhandling mellom tjenesteapparat, brukere og brukerorganisasjonene.

Ressursbasen har som mål og styrke både brukere og pårørende innen psykisk helse og rusfeltet.

Sagatun brukerstyrt senter fremmer dessuten kunnskap som baserer seg på erfaring om hva som gir mestring og bedring, og er også en pådriver for forskning og innovasjon.

Mer om

samhandling brukermedvirkning praksiseksempler hedmark

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen