Hjelp til traumeutsatte barn og unge

Hjelp til traumeutsatte barn og unge

Barn og unge / Publisert: 28. mai 2017.   Endret: 22. februar 2018

Boka «Barn, vold og traumer» har bidrag fra atten forfattere, tilknyttet som forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Barn, vold og traumer - Universitetsforlaget
VARN, VOLD OG TRAUMER: Carolina Øverlien, Mona-Iren Hauge og Jon-Håkon Schultz (red.)Universitetsforlaget, 2016.

Mer om

barn.og.unge faglitteratur god.hjelp.i.et.brukerperspektiv forskning psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen