Publisert: 14. september 2018.   Endret: 14. september 2018
120918,22

LÆRER AV HVERANDRE: Muriel Allart, Gaëlle Guerrero, Coralie Buxant, Fabian Colle og Petter Dahle (faglig rådgiver i NAPHA) i livlig diskusjon om Housing First i Norge versus Belgia (FOTO: Anne B.G. Fjelnset/NAPHA)

Belgisk besøk henter kunnskap om Housing First i Norge

Belgisk besøk henter kunnskap om Housing First i Norge

-Det meste ser så rent og pent ut her, sier Coralie Buxant med et smil, og lurer på om det er den norske velferdsstaten som skinner helt ut i gatene?

Coralie Buxant er nasjonal koordinator for Housing-First-implementering i Belgia. Hun vet selvsagt at Norge sliter med mange av de samme problemene som hennes hjemland Belgia, men sier at omfanget virker langt mindre her.

Sammen med fem medarbeidere fra ulike Housing First-prosjekter i Belgia er hun på studiebesøk i Trondheim, og har i tillegg vært på møter i Oslo. 

Hvordan jobber dere i Norge?

-Vi er i Norge særlig for å bli bedre kjent med hvordan Housing First-modellen omsettes i praksis her, sier Buxant.

De andre i delegasjonen er praktikere og skal fredag være med Trondheim Kommunes Housing First-team ut i felt for å se på daglig praksis. 

-Vi ønsker kunnskap om hvilke verktøy dere bruker her, hvordan dere hjelper til med økonomi, betaling av husleie og om de har utviklet gode tiltak for sosial integreringsarbeid. Vi ønsker også å høre mer om hvordan dere måler resultatene av eget arbeid, tilbakemeldingene fra brukere og hvordan de samarbeider med andre aktører på feltet, fortsetter Buxant. 

Nasjonal satsing

Hvilken plass Housing First har i det boligsosiale arbeidet i Norge, var også interessant for belgierne. Dette, og hvordan modellen er blitt implementert, var tema for møtet med NAPHA første dag av studiebesøket.

NAPHA på sin side benyttet muligheten til å spørre om situasjonen i Belgia og status for den nasjonale Housing First satsningen.

Flere bostedsløse i Belgia

Det finnes ca. 3 600 bostedsløse personer i Brüssel. Omkring 300 av disse sover på gata hver natt.

-Dette er selvsagt en fryktelig situasjon for de menneskene som rammes, men den krever også betydelige ressurser fra de lokale hjelpetjenestene. Vi har bygd opp en rekke akutte overnattingstilbud til bostedsløse og sliter nå med å endre innsatsen fra krisehåndtering og nødhjelpsituasjoner til varige tiltak, som både forebygger og løser problemene for individ og samfunn, sier Buxant.

Housing First organisert som ACT-team

Den belgiske koordinatorens inntrykk Housing First-teamene i Belgia har brukere med større psykiske problemer enn her i Norge.

-Våre Housing First-team er utpreget tverrfaglige og organisert etter ACT-modellen. Det betyr at de fleste teamene har psykiater, erfaringskonsulent og arbeidsspesialist i tillegg til de vanlige helse- og sosialarbeiderne, forteller hun. 

Vanskelig å endre

Da de lanserte Housing First som nasjonal satsing i 2010, trodde de at tidligere praksis gradvis ville bli erstattet av det nye. Men, gamle måter å jobbe på viste seg vanskelig å endre. 

-Kan hende vi må endre vårt vokabular og snakke om mer enn bare Housing First når vi forsøker å påvirke lokale beslutningstakere og myndigheter, sier Buxant. 

Det nytter ikke å bare slå i bordet med gode resultater og evidensbasert kunnskap. 

-Det vi holder på med i Housing First handler jo om dekning av grunnleggende behov, samt ivaretakelse menneskeverd og selvbestemmelse over eget liv, sier Buxant.

Gode Housing First-resultater i Belgia

Gaëlle Guerrero er leder for alle Housing First teamene i Brüssel. Hun mener det er viktig å tenke langsiktig.

-Det tar tid å endre holdninger og atferd. Vi er veldig glade for de veldig gode resultatene vi har oppnådd til nå med Housing First, sier hun. 

Housing First i Belgia kan vise til at 90 % bostabilitet og bedring av den enkeltes helse- og sosiale problemer. Se evalueringsrapporten (2016) på Housing First Belgiums nettsted

-Vi opplever at vårt arbeid har hjulpet mange ut av en ytterst vanskelig livssituasjon. Engasjementet og optimismen er stor blant oss som jobber med dette, selv om sårbare grupper ofte blir satt opp mot hverandre i politiske diskusjoner om denne typen samfunnsproblemer i Belgia, sier Guerrero. 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

housing.first bolig nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen