Brukererfaringer med psykisk helsetjenester- en internasjonal oppsummering

Brukererfaringer med psykisk helsetjenester- en internasjonal oppsummering

Publisert: 14. juni 2016.   Endret: 15. juni 2016

Det er behov for psykisk helsetjenester med et tydeligere folkehelseperspektiv. Tjenester som jobber i og med lokalsamfunnet, og som er lett tilgjengelige.

to damer på en benk

MANGLENDE OVERSIKT: Mange brukere er usikre på hvor de kan få hjelp, og opplever manglende samarbeid mellom ulike tjenester (ill.foto: www.colourbox.com)

MANGLENDE OVERSIKT: Mange bru...

Mer om

vitenskapelige.artikler brukererfaringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen