-Viktig å bli møtt med respekt for å kunne bli aktør!

-Viktig å bli møtt med respekt for å kunne bli aktør!

Brukerstyrt ved Sagatun / Publisert: 27. november 2015.   Endret: 27. november 2015

Når vi opplever å bli behandlet med likeverd og respekt, åpner det seg en mulighet for å bli en aktør. Dette fikk fagfolk innen psykisk helse og rus-feltet innblikk i, da representanter fra Sagatun Brukerstyrt senter fortalte sine historier.

Fra Sagatun

LIKEVERD OG RESPEKT: Ved Sagatun brukerstyrt senter opplever mange å bli møtt med likeverd og respekt. Du blir godt tatt i mot ved det lokale værestedet. Her er det Mariann som lærer Kim å lage sveler. (FOTO: Sagatun brukerstyrt senter)

 

LIKEVERD OG RESPEKT: Ved Saga...
FRA SAGATUN BRUKERSTYRT SENTER: Rune Lundquist (leder i brukerstyre), Berit Langseth (nestleder i brukerstyre) og Kim Nybakken (avdelingsleder for lokalt værested og lavterskel arbeid) delta av sin egenerfaring for å opplyse fagfolk om hvordan brukerne kan bli «viktigste aktør».
Sagatun brukerstyrt senter
  • Senteret ligger i Hamar og er for psykisk helse, og skal være et sted for «folk flest».
  • Sagatun driver ikke behandling, men vektlegger fellesskap, personlig mestring og handling i eget tempo.
  • Virksomheten ved senteret er tredelt: aktivitet, lavterskel arbeidstilbud og ressursbase for brukermedvirkning og  –styring.
  • Sagatun er et regionalt brukerstyrt senter for Østlandet som skal utvikle god praksis, formidle erfaring og bidra i forskningsarbeid.
  • «Nasjonal verktøykasse for brukermedvirkning» er lagt hit.

 

Sammen om mestring
  • Veileder om lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
  • Utgitt av Helsedirektoratet i 2014
  • Første kapittel har tittelen «Brukeren som viktigste aktør». Der anbefales det at tjenestestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.
  • Både aktiv medvirkning i utforming av tjenestene og egen bedringsprosess har terapeutisk effekt og bidrar til økt mestring.

Mer om

brukermedvirkning god.hjelp.i.et.brukerperspektiv brukererfaringer praksiseksempler hedmark

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen