Brukermedvirkning i de vellykkede IP-prosessene

Brukermedvirkning i de vellykkede IP-prosessene

Publisert: 20. juni 2010

Det kan synes som om det er tjenesteyterne som legger premissene for brukermedvirkning. Dette er en av konklusjonene i en evaluering som ser på hva som kjennetegner vellykket IP-arbeid.

1620100 ender
SAMSPILL: Dersom både bruker og hjelper liker hverandre, oppleves IP som nyttig.
SAMSPILL: Dersom både bruker ...

Mer om

brukermedvirkning individuell.plan vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen