Fem veier til økt velvære

Fem veier til økt velvære

Publisert: 22. oktober 2013.   Endret: 06. september 2016

«Fem veier til økt velvære» eller «wellbeing» er et sett av (forskningsbaserte) handlinger som fremmer folks trivsel og velvære.

3559625 velvære

Å GJØRE NOE AKTIVT FOR Å FØLE SEG VEL: Salutogenese representerer et forholdsvis nytt syn på helse og sykdom.

Å GJØRE NOE AKTI...
NEF
  • NEF (The New Economics Foundation) er en stiftelse i Storbritannia som jobber for å fremme sosial, økonomisk og miljømessig rettferdighet.
  • Stiftelsens formål er å omforme økonomien slik at den fungerer bedre for mennesker og miljø.
Salutogenese - trivselsfaktorer for samfunnet og den enkelte
  • Salutogenese representerer et forholdsvis nytt syn på helse og sykdom. Det fokuserer på menneskets evne til tilpasning for å øke mestring, helse og velvære og det som bidrar til at vi opprettholder god helse selv om vi utsettes for sykdomsfremkallende faktorer.
  • Antonovsky, salutogenesens far, anvendte også begrepet "subjective well-being". Han definerte det ikke nærmere, men knyttet velvære til evnen til å fungere optimalt ved bruk av ulike motstandsressurser (Eriksson og Lindström 2007).
  • Salutogenese tar opp sentrale spørsmål som: Hva er det som gjør at mange mennesker bevarer og til og med bedrer helsen til tross for at de møter motstand og utfordringer i livet?

Mer om

salutogenese forskningsrapporter helsefremming.og.forebygging vitenskapelige.artikler folkehelse fysisk.aktivitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen