En salutogen tilnærming i psykisk helsearbeid

En salutogen tilnærming i psykisk helsearbeid

Publisert: 18. november 2014.   Endret: 04. november 2020

Opplevelsen av mening er sentralt i en salutogen tilnærming. Samtalegruppene fokuserer på indre følelser, sosiale relasjoner, aktiviteter og eksistensielle temaer.

Natur og personer sommer
Salutogenese
  • Begrep og fagteori skapt av Aron Antonovsky (1923-1994)
  • Satt sammen av salsus (latin), som betyr helse og genesis (gresk) som står for opprinnelse eller tilblivelse.
  • Helsesyn som fokuserer på ressurser hos mennesker og omgivelser som bidrar til å fremme helse

Mer om

salutogenese læring.og.mestring behandling.i.psykisk.helsearbeid vitenskapelige.artikler helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen