Ikke bare å sende folk ut i jobb og håpe det beste

Ikke bare å sende folk ut i jobb og håpe det beste

Publisert: 21. mars 2017

-For å få personer med psykiske problemer ut i vanlig lønnet jobb gjennom IPS, er det viktig å ta seg tid til å undersøke grundig både arbeidsgiveres behov og arbeidssøkerens ønsker og styrker.

Anita Richter-Johnsen

Anita Richter-Johnsen i IPS Molde mener det er et godt møte med en arbeidsgiver dersom arbeidsgiveren har snakket mer enn 60-70 prosent av tiden. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

Anita Richter-Johnsen i ...
IPS
  • Samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunene for å hjelpe mennesker med moderate til alvorlige psykiske helse- og rusproblemer ut i ordinært arbeid.
  • Kjent under forkortelsen IPS etter det engelske opphavsnavnet Individual Placement and Support. Heter Individuell Jobbstøtte på norsk.
  • IPS-teamene har ansatt egne jobbspesialister, som kjenner arbeidsmarkedet godt, og som er bindeledd mellom arbeidssøker og arbeidsgiver.

Mer om

nyheter individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen