Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 51

Siste nytt

Mann som graver
Flere årsverk i lokale psykiske helsetjenester 1500 flere årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid de to siste årene, viser ny SINTEF-undersøkelse. Størst økning blant barn og unge
Dame som ser på dataskjerm
Teknologi og digitalisering kan styrke psykisk helsearbeid Økt bruk av teknologi og digitale løsninger i psykisk helsearbeid ser de fleste kommunene stort potensial for, viser ny undersøkelse.
NAPHA-ansatte
Forsker Nina Helen Mjøsund sammen med fire av medforskerne fra Vestre Viken.
Vokste som medforskere -At erfaringene jeg har gjort meg som pårørende kunne brukes til å hjelpe andre føles godt, sier medforsker Inger Lill Portåsen.
Dagrunn Sømme
Kristin Trane
Behov for lavterskeltilbud for mennesker med angst og depresjon Få med angst og depresjon får diagnose og behandling i helsetjenesten, viser ny undersøkelse.
Janne Aspehaug og Kai Knutsen Sivertsen
Levde på gata - hjelper nå andre i samme situasjon Janne Aspehaug levde i stadig uvisshet om sønnen Kai hadde mat og levde. Nå jobber de i Ålesund kommune for å hjelpe andre i samme situasjon