Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 49 og 50

Siste nytt

Folkemengde
Lav tillit til psykisk helse- og rusbehandling blant folk flest 76 prosent av befolkningen har inntrykk av at psykisk helsetjenestetilbudet er «veldig dårlig», «ganske dårlig» eller «både og».
Ryied al-Baldawi
Karen Skretting Hovlid
Får IPS-tilbud i hele fylket Gode resultater i noen kommuner gjør at Sogn og Fjordane utvider Individuell jobbstøtte (IPS) til hele fylket.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Ressurstjenesten tre ansatte
Opptak psykologer 2018 Dag 2 Startbilde
Bjørg Tryti (t.v.) og Eli Joltun
Hjelper unge i overgangen til voksenlivet Ressursteam 15–24 i Øvre Eiker kommune jobber oppsøkende med unge i fare for å falle ut av skole eller jobb.
Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018-2022
Bredt samarbeid om selvmordsforebygging i Bergen Selvmordsforebygging. Etter et initiativ fra LEVE har bystyret i Bergen nå vedtatt en ny Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen.