Vold i nære relasjoner – samarbeid gir bedre tilbud

Vold i nære relasjoner – samarbeid gir bedre tilbud

Publisert: 14. desember 2018.   Endret: 14. desember 2018

Psykisk helse- og rustjenesten i Molde kommune, Ressurstjenesten, har over flere år vært opptatt av å gi et godt tilbud til personer som har opplevd vold i nære relasjoner.

Ressurstjenesten tre ansatte

HJELPER MENNESKER UTSATT FOR VOLD: F. v. Jannie Rasmussen, Ragnhild Naas og Inge Johan Baadnes. FOTO: Kristin Trane/NAPHA

HJELPER MENNESKER UTSATT FOR ...
BERØMMER SAMARBEID: Leder for Krisesenteret i Molde, Ingrid Horsgård, berømmer samarbeidet med psykisk helse- og rustjenesten, de andre kommunale tjenestene og RVTS om handlingsplanen for vold i nære relasjoner. FOTO: KRISTIN TRANE/NAPHA
RVTS (REGIONALT RESSURSSENTER OM VOLD, TRAUMATISK STRESS OG SELVMORDSFOREBYGGING)

Ressurs for fagpersoner som møter mennesker berørt av vold, seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk

Bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid

Fem RVTS i Norge, fordelt på region øst, sør, vest, midt og nord

Finansiert av Helsedirektoratet

Forside lavterskelhefte
Trykk på bildet, og se NAPHAs hefte om lavterskeltilbud, som denne artikkelen er en del av.

Mer om

lavterskeltilbud vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen