Fagprosedyrer vedrørende vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn

Fagprosedyrer vedrørende vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn

Publisert: 10. februar 2014

Ved mistanke om at et barn utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt har ansatte innen psykisk helse plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten. Dette er regulert i flere lovverk.

trist jente
BARNETS BESTE: Barn som opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt er avhengig av at voksne tar ansvar, slik at de får den hjelpen de trenger. (Ill.foto: www.colorbox.com)
BARNETS BESTE: Barn som opple...
BARNEVERNSLOVEN § 6-4
  • Offentlige myndigheter skal av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel.
  • Les hele lovteksten her.
HELSEPERSONELLOVEN § 33
  • Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker,
  • Les hele lovteksten her.

Mer om

barn.og.unge vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner pårørende barn.som.pårørende verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen