Vold i barndommen - psykiske vansker som voksen

Vold i barndommen - psykiske vansker som voksen

Publisert: 24. november 2015.   Endret: 14. desember 2017

Mennesker som har blitt utsatt for vold eller overgrep i barndommen, opplever oftere nye voldsepisoder, og får oftere psykiske vansker enn andre.

snakker

SAMMENHENG: Forskning bekrefter at det er sammenheng mellom tidlige opplevelser av vold og senere psykiske vansker.   (Ill.foto: www.colourbox.com )

SAMMENHENG: Forskning bekreft...
Metode
  • Studien er en tverrsnittundersøkelse.
  • Det ble gjennomført telefonintervjuer med totalt 2435 norske kvinner og 2092 menn i alderen 18-75 år.
  • Intervjuene inneholdt spørsmål om vold og overgrep både i barndommen og i voksen alder.
  • Spørsmål om blant annet psykisk helse var også inkludert.

Mer om

barn.og.unge barn.som.pårørende vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen