Overgrep mot eldre

Overgrep mot eldre

Publisert: 03. februar 2014

Bare det med angsten, når han begynte å heve røsten og bli sinna, så kjente jeg at jeg ble helt vissen i kroppen av angst. Det gjorde jeg, selv om han ikke gikk hen og slo meg til enhver tid, for det gjorde han ikke, bortsett fra det ene tilfellet.

Eldre kvinne på veranda
OVERGREP FRA EGNE BARN: Halvparten av informantene i studien oppga at de hadde opplevd overgrep fra voksne barn som har psykiske plager og/ eller rusplager. (Ill.foto: www.colourbox.com)
OVERGREP FRA EGNE BARN: Halvp...
FORSKNINGSPROSJEKT
  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ble av Helsedirektoratet i 2010 bedt om å gjennomføre et forskningsprosjekt vedrørende overgrep mot eldre.
  • Informantene i studien ble rekruttert fra Vern for eldre (VFE) og et krisesenter.
  • 25 kvinner og 5 menn ble intervjuet.
VERN FOR ELDRE
  • Gir støtte, råd og veiledning til eldre mennesker utsatt for vold
  • Nasjonal kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold: 80 03 01 96
  • Noen kommuner har egne Vern for eldre kontorer, som Oslo, Bærum og Trondheim
  • Les mer om Vern for eldre her.

Mer om

familie.-.og.nettverksarbeid pårørende vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen