Individuell jobbstøtte (IPS) virker like bra i alle land

Individuell jobbstøtte (IPS) virker like bra i alle land

Publisert: 12. februar 2020.   Endret: 10. desember 2020

-IPS er overraskende robust på tvers av arbeidsmarkedspolitikk og velferdsytelser, sier forsker og psykolog Beate Brinchmann.

Beate Brinchmann

TIL ALLE: -Jeg håper dette kan inspirere til at det tas beslutninger om at IPS bør tilbys til alle pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ønsker å komme i jobb, sier Beate Brinchmann. FOTO: Jan Richard Kjelstrup

TIL ALLE: -Jeg håper de...
Individuell jobbstøtte (IPS)
  • Forpliktende samarbeidsmodell mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
  • Hjelper mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og eventuelt rusmiddelproblemer, ut i ordinært arbeidsliv.
  • Skiller seg dermed fra tradisjonell tilnærming til arbeidsrehabilitering for psykiske helseproblemer, som i stor grad har vært basert på arbeidstrening i skjermede virksomheter eller praksistrening i arbeidslivet uten ordinær lønn.

 

IPS-ressurser

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen