Publisert: 29. september 2017.   Endret: 11. januar 2021
Beate Brinchmann (t.v.), Kine Nan Lium og Susan Savides.

FORENER KREFTER: Beate Brichmann (t.v.), Kine Nan Lium og Susan Savides er ledere for henholdsvis IPS Bodø, Hadeland og Bergen. Med sine ulike styrker og geografiske spredning håper de å bli et slagkraftig nasjonalt kompetansemiljø for IPS. Østfold og Oslo har også blitt med i ettertid. FOTO: Leif-Ole Arntzen.

Lager nasjonalt ressurssenter for IPS

Lager nasjonalt ressurssenter for IPS

IPS Hadeland, Bodø, Bergen og Østfold har gått sammen i et nasjonalt ressursmiljø for å styrke satsingen på Individuell jobbstøtte (IPS) i Norge.

-Tanken er at vi skal hjelpe nye IPS-prosjekter i gang rundt omkring landet, sier leder for IPS-jobbspesialistene på Hadeland, Kine Nan Lium.

-Dekke hele landet

Det er tre store og erfarne IPS-miljøer som nå har gått sammen om å bli et nasjonalt ressurssenter. Sammen og hver for seg holder de kurs og foredrag om IPS landet rundt.

-Vi er spredt rundt i landet, og har en ambisjon om å sammen klare å dekke hele landet, sier hun.

Ulike styrker

En annen fordel er at de tre har ulike styrker, og dermed utfyller hverandre slik at totalpakken de tilbyr blir variert.

-IPS handler om å få mennesker med moderate og alvorlige psykiske helseproblemer ut i ordinært arbeid, samtidig som man mottar helsehjelp. Mens vi i Hadeland er en integrert del av NAV, er de i Bodø og Bergen mer forankret i helsevesenet. Det gjør at vi kan treffe mange målgrupper, og også påvirke de to sentrale delene av IPS, som er NAV og helse, sier Lium.

-Erfaring fra privat næringsliv

I IPS Hadeland leder Lium 12 jobbspesialister, hvorav 7 jobber innen IPS og resten med Supported Employment

-Våre jobbspesialister har variert erfaring fra private næringsliv, og de er derfor dyktige på å skape relasjoner med arbeidsgivere i privat sektor, hvor det utvikles flest arbeidsplasser. Dermed har vi mye å lære bort på det området, sier Lium.

Påvirker helsefeltet

I Bodø leder psykologspesialist Beate Brinchmann IPS-teamet, som der er forankret i Nordlandssykehuset.

-Beate og teamet i Bodø har en unik posisjon i helse, der de kan påvirke ansatte og ledelse til at de kan tenke ordinær jobb for flere av sine pasienter. Når ledere i en helseorganisasjon vil høre om IPS kan de fortelle om hvordan de har jobbet med det inn i sin helseorganisasjon, sier Lium.

Nordlandssykehuset har dessuten et regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse, ledet av Beate Brinchmann.

Ressurs for ACT- og FACT-team

I Bergen har IPS-teamet mennesker med psykoselidelser som sin primære målgruppe. Der jobber de som en del av oppsøkende ACT- og FACT-team, og skaper håp og muligheter for en gruppe som ellers har vært ekskludert i arbeidsmarkedet. Samtidig har de med seg ledere i både helse og NAV som ønsker å ta IPS videre.

-De kan derfor være en viktig ressurs for slike team rundt i landet som ønsker å ta i bruk IPS-tilnærmingen, sier Lium.

Ønsker spleiselag

I dag er det Helsedirektoratet som i hovedsak gir støtte til IPS-prosjekter rundt om i landet.

-Tanken er at det på sikt skal bli mer et spleiselag mellom helsevesenet og NAV. Der er vår sterke fot innenfor NAV-systemet viktig for å påvirke. NAVs fylkesdirektør for Oppland sitter i styringsgruppa vår, og samarbeider tett med helseinstitusjoner, sykehuset innlandet og instanser høyere opp i NAV-systemet, forklarer hun.

Kontinuerlig forbedring

Selv er Lium frikjøpt fra deler av stillingen sin på Hadeland og inn i Arbeids- og velferdsdirektoratet, som ansvarlig for organisering og gjennomføring av nasjonale kurs på IPS. 

-I fortsettelsen vil vi videreutvikle det vi har, for å gi enda bedre IPS-opplæring fremover, sier hun.

Østlandet med fra 2018

Fra 2018 blir Østlandet også representert inn i ressurssenteret. Det er Senter for jobbmestring som med sin lange erfaring med IPS for sin målgruppe nå går inn som det fjerde ressursmiljøet i landet. De har bygget opp et stort team med jobbspesialister, og Åsne Aarskog som leder senteret, har mye erfaring med kvalitetsmålinger av IPS-prosjekt.

Ta kontakt med ressursmiljøene:

Hadeland: Kine Nan Lium, kine.nan.lium@nav.no, 911 40 564

Bergen: Susan Savides, susan.jennifer.savides@nav.no, 920 77 440

Bodø: Beate Brinchmann, beate.brinchmann@nordlandssykehuset.no, 414 61 774

Østfold: Åsne Aarskog, asne.aarskog@nav.no, 476 65 624

Individuell Jobbstøtte (IPS)
  • Rettet mot mennesker med psykiske helse- og/eller rusproblemer.
  • Målet er ordinært, lønnet arbeid.
  • Behandling gis parallelt med at man er i jobb.
  • Skiller seg fra andre tiltak der man tenker bli frisk først, så tenke jobb.

Kommenter:

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse act-.og.fact-team individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen