Nytt nasjonalt ressurssenter for Individuell jobbstøtte (IPS)

Nytt nasjonalt ressurssenter for Individuell jobbstøtte (IPS)

Publisert: 04. februar 2020.   Endret: 23. august 2021

Vinderen IPS i Oslo er nå blitt det femte i rekken av nasjonale ressurssentre for IPS, og tar i mot hospitanter som vil lære.

IPS Vinderen

NYTT RESSURSSENTER: IPS Vinderen-teamet, f.v.: Lars Georg Sveinsen, Gabriel Paaske, Camilla Køtterheinrich, Vibeke Erichsen, Ingunn Myraunet, Lajla Weber, Iris Hadziosmanovic, Natalia Leikis og Mette Grønli. FOTO: IPS Vinderen.

NYTT RESSURSSENTER: IPS Vinde...
Individuell Jobbstøtte (IPS)
  • Hjelper mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og eventuelt rusmiddelproblemer, ut i ordinært arbeidsliv.
  • Forpliktende samarbeidsmodell mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
  • Kjent som IPS,  etter det engelske navnet Individual Placement and Support.
  • Se NAPHAs temaside om IPS.

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen