Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 25, 2022

Vi minner om den nasjonale Recovery-konferansen 2022 «Ingenting om oss uten oss» på Gardermoen fra 6. til 7. september. Billetter er tilgjengelig til redusert «early bird»-pris hvis du melder deg på før 1. juli.

Siste nytt

ottar ness
– Du kan ikke gi en venn som en tjeneste, men du kan tilrettelegge for at folk etablerer relasjoner Kurs og konferanser. Hvilken rolle tjenestene kan spille i å skape inkluderende lokalsamfunn og gi innbyggerne bedre livskvalitet, er et tema på samling i høst.
Kristin Trane
Det norske tjenestesystemet har barrierer for integrert behandling, men FACT-team kan gi muligheter   Forskning. En ny studie viser at FACT-team kan være en av veiene å gå for å omgå noen av barrierene i det norske tjenestesystemet.  
Marius Veseth - foredrag på NAPHA-konferansen 2022
Hvordan oppleves og erfares aktiviteter i et recovery-perpektiv? Videoforedrag. Funn fra forskning. Se Marius Veseths foredrag fra NAPHA-konferansen 2022 om hva som betyr noe for recoveryprosesser.
Ungdom som snakker sammen
Hva er brukermedvirkning for ungdom?  Nyhet. I FACT ung-team skal recovery og brukermedvirkning gjennomsyre alt. Men hva er egentlig recovery og brukermedvirkning for ungdom?