Hva er brukermedvirkning for ungdom? 

Hva er brukermedvirkning for ungdom? 

Nyhet / Publisert: 20. juni 2022.   Endret: 21. juni 2022

I FACT ung-team skal recovery og brukermedvirkning gjennomsyre alt. Men hva er egentlig recovery og brukermedvirkning for ungdom?  

Ungdom som snakker sammen

BRUKERMEDVIRKNING OG RECOVERY I FACT UNG: Det er viktig at de ansatte virkelig viser at de ønsker å ha kontakt med ungdommen, at de er på tilbudssiden og inviterer ungdommene til ufarlige arenaer. (Illustrastrasjonsfoto: Colourbox.com)

BRUKERMEDVIRKNING OG RECOVERY...
Juni Raak Høiseth, faglig rådgiver i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og medlem at det nasjonale implementeringsteamet for FACT ung. (Foto: Hanne W. Giske/NAPHA)
Andre momenter ungdommene i utredningen av FACT ung var opptatt av:  
  • at ungdommene må ha kjennskap til hva som deles av informasjon om dem. 
  • at ting må skje når det skal skje, og det må skje raskt. Motivasjonen for behandling er ferskvare, og kan forsvinne fort om man ikke får den når man ønsker det.  
  • at ungdommene skal kunne møte ansatte i teamet når de selv ønsker det.

Alle i teamene må også være mest mulig orientert om ungdommens tilstand slik at de kan yte best mulig hjelp når det trengs. (Enkelte ungdommer kan ha ønsker om at det ikke er alle som har tilgang til all informasjon. Dette bør så langt det lar seg gjøre respekteres). 

Mer om

fact.ung brukermedvirkning recovery ungdom informasjon behandlingsplan nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen