Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt, uke 36, 2022

Siste nytt

Silbermann, Brinchmann og Stenvall
Ser et enormt potensial i å gi flere med alvorlige psykiske lidelser mulighet til å jobbe Recoverykonferansen 2022. – Vi er opptatt av at det er en menneskerett å få mulighet til å delta i arbeidslivet.
Recoverykonferansen
Årets nasjonale recoverykonferanse er i gang Nyhet. Nærmere 250 deltakere er klare for to dager med fullt fokus på recovery på Gardermoen.
Mestringsteamet i Bergen
– Flere kan bo i egen bolig, så lenge man bruker tid og tilrettelegger Praksiseksempel. I dette tilbudet i Bergen velger deltakerne primærkontakt basert på «valgkort» der de ansattes interesser og verdier blir presentert.