Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 44

Siste nytt

Rådslag
Rådslag om samhandling innen rus og psykisk helse i Trøndelag Nyhet. Statsforvalteren i Trøndelag ønsker velkommen til trøndersk rådslag om samhandling innen rus- og psykisk helse 24. november.
Anne Landheim
Både ungdommene og de pårørende opplever at ungdommene får god hjelp fra FACT ung-team Nyhet. Det viser evalueringen av de første pilot-teamene for FACT ung i Norge, som i dag ble lansert på den Nasjonale oppstartkonferansen,
Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner
Lettere arbeidsdag med handlingsplaner mot vold Innlegg. – Kommunene har en plikt til å sørge for en helhetlig og individuelt tilpasset oppfølging for utsatte for vold i nære relasjoner.
Beate Ulseth Pettersen, leder for Losen lavterskelsenter,  Mats Berntsen, leder for psykososialt kriseteam, Tom Harder Hansen, May Ingunn Ingebrigtsen, og Linda Rognseth, alle Livskrisehjelpen, og Marlene Berntsen Bråthen, varaordfører i Tromsø
Nytt hjelpetilbud ved livskriser åpnet i Tromsø Nyhet. Tilgjengelig hjelp ved samlivsbrudd, dødsfall, tap av jobb, eller andre livskriser