Både ungdommene og de pårørende opplever at ungdommene får god hjelp fra FACT ung-team

Både ungdommene og de pårørende opplever at ungdommene får god hjelp fra FACT ung-team

Nyhet / Publisert: 01. november 2022.   Endret: 23. november 2022

Det viser evalueringen av de første pilot-teamene for FACT ung i Norge, som i dag ble lansert på den Nasjonale oppstartkonferansen for FACT ung.

Anne Landheim

FACT UNG-EVALUERINGEN: Prosjektleder for evalueringen, Anne Landheim ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (NKROP), lanserer resultatene av evalueringen under FACT ung-konferansen. (Foto: Hanne Wilhelmsen Giske) 

FACT UNG-EVALUERINGEN: Prosje...
Evaluering av FACT ung-piloter
«En dør inn»

FACT ung skal være “en dør inn”, slik at de unge og de pårørende skal slippe å gå fra tjeneste til tjeneste. BUP er ikke nok for de unge som er i målgruppa for FACT, men man trenger også BUP-kompetanse inn i et FACT ung-team. Man trenger tverrfaglig bakgrunn som kan møte den unge på ulike livsområder. Den unge trenger å bli møtt på egne premisser, og få hjelp til noe annet enn å sitte og prate.  

Mer om

fact.ung evaluering lansering konferanse målgruppe pårørende nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen