Ny film setter søkelys på tause voldsofre

Ny film setter søkelys på tause voldsofre

Film / Publisert: 08. mars 2023.   Endret: 08. mars 2023

I samarbeid med filmfestivalen Kosmorama viste RVTS filmen "Tystnaden i Sapmi" i går. Tema er å tørre å si fra og å bryte ut av voldelige forhold.

sapmi

STERK FILM: Fra visningen av filmen Tystnaden i Sapmi på Kosmorama. Filmen handler om å tørre å si fra, etter år med taushet om seksuelle overgrep i det samiske miljøet. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

STERK FILM: Fra visningen av ...
Tystnaden i Sapmi
  • En film om overgrep og fortielses-kultur i Sápmi.
  • Filmen tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange unge samer - i generasjoner. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolkssamfunn.
  • De unge kvinnene Marion og Ida som står frem i filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen.
  • Regissør: Liselotte Wajstedt

Les mer om filmen her

KILDE: www.nfkino.no

 

Nyttige nettressurser for den som jobber med utsatte grupper

KILDE: RVTS

 

Aktuelt
  • Riksrevisjonen påpeker i sin undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner (Dokument 3:8, 2021 (2022) at svakheter i det helhetlige hjelpetilbudet kan innebære at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger.
  • Riksrevisjonen påpeker også at det er vedvarende svakheter i samordningen av innsatsen mot vold i nære relasjoner.

KILDE: RVTS

Marita Sandvik, rådgiver i RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), Region-Midt, St. Olavs hospital.

Mer om

film vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner vold psykisk.helsearbeid minoriteter helsefremming.og.forebygging kompetansesentre

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen