Gode resultater for «Rask psykisk helsehjelp»

Gode resultater for «Rask psykisk helsehjelp»

Publisert: 16. juni 2014.   Endret: 25. august 2017

-«Rask psykisk helsehjelp» har stor etterspørsel, godt samarbeid med fastleger, blir godt mottatt i kommunene og gir mindre pågang til distriktpsykiatriske sentre (DPS) noen steder. Det er veldig gledelig, sier Gun-Mette Røsand i Helsedirektoratet.

Gunn-Mette Røsand

LETT TILGJENGELIG HJELP: -«Rask psykisk helsehjelp» skal gjøre tilgjengelig for folk den behandlingen som finnes, sier psykologspesialist Gun-Mette Røsand i Helsedirektoratet. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

LETT TILGJENGELIG HJELP: -&la...
RASK PSYKISK HELSEHJELP
  • NAPHA og NFKT samarbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet,om å holde samlinger og følge opp implementering og  utvikling av «Rask psykisk helsehjelp» i landets 16 pilotkommuner
  • Den første samlingen foregår i Oslo 16.-17, juni.
  • Les mer om Rask psykisk helsehjelp på egen temaside om dette på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no.
Ansatte innen «Rask psykisk helsehjelp».

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen