Arbeidsrettet rehabilitering for unge voksne med psykiske lidelser

Arbeidsrettet rehabilitering for unge voksne med psykiske lidelser

Publisert: 09. november 2011.   Endret: 23. juni 2020

Å mestre en arbeidssituasjon gir mot og bidrar til en opplevelse av stolthet hos unge voksne som sliter med moderate psykiske problemer, er et sentralt funn i en masteroppgave publisert ved Universitet i Stavanger.

ungdom i arbeid

MOTIVASJON: Kombinasjonen arbeid og behandling er motivasjonsfaktor for unge arbeidssøkere. (illustrasjonsfoto: colourbox.com)

MOTIVASJON: Kombinasjonen arb...
JobbResept

Et tiltak som gir bistand til unge under behandling og trenger støtte til å finne fram til ordinært arbeid. Arbeid og behandling foregår parallelt med fokus på individuell tilrettelegging. JobbResept har som fokus å skaffe arbeid ut fra egne interesser, ønsker og behov og følge deltagerne på arbeidsplassen.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse empowerment rehabilitering masteroppgaver/hovedoppgaver

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen