Er deltakelse i arbeidslivet helsefremmende eller en risiko for utvikling av dårlig mental helse?

Er deltakelse i arbeidslivet helsefremmende eller en risiko for utvikling av dårlig mental helse?

Publisert: 10. februar 2012

En artikkel i Tidsskrift for norsk psykologforening ser på gjennomført forskning innenfor tema arbeidsliv. Deltakelse i arbeidslivet ser ut til å ha en positiv effekt på arbeidstakers mentale helse under gitte forutsetninger.

sliten arbeidstaker
POSITIV EFFEKT:Forskning viser at realitstiske krav og sosial støtte i arbeidslivet kan gi positiv effekt på vår mentale helse.
POSITIV EFFEKT:Forskning vise...

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse inkludering faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen