Medvandrer og hverdagshjelper

Medvandrer og hverdagshjelper

Publisert: 22. april 2013.   Endret: 23. juni 2020

Hverdagssamtalen og samarbeidsrelasjonen er de viktigste verktøyene for å styrke brukernes medborgerskap i ACT - team.

hverdagshjelp

TILLIT: trygge relasjoner og hverdagsnære handlinger skaper tillitsfulle forhold som gir grunnlag for å styrke medborgerskap.

TILLIT: trygge relasjoner og ...
Medborgerskap
Mange mennesker med psykiske helseproblemer opplever at deres status og rolle som medborgere blir svekket, og føler seg definert som annenrangs borgere.

 

Medborgerskap handler om det å føle seg sett, møtt og respektert som et verdifullt medmenneske, og å ha en plass i samfunnet på lik linje med andre,
både rettighetsmessig, økonomisk, sosialt og kulturelt (Tew 2008).

 

Forskning ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Senter for psykisk helse og rus er et forskningssenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge som ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

oppsøkende.team relasjon god.hjelp.i.et.brukerperspektiv vitenskapelige.artikler høgskolen.i.sørøst-norge act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen