Gode erfaringer med deltakerbasert forskning

Gode erfaringer med deltakerbasert forskning

Publisert: 16. september 2013

Høgskolen i Hedmark har over mange år arbeidet med å ta i bruk mer deltakerbaserte metoder i forskningen.

Deltagerbasert forskning 1
GOD KVALITET PÅ DATA: Flerstegsfokusgrupper fokuserer på deltakernes erfaringer med det tema som diskuteres.(www.colourbox.com)
GOD KVALITET PÅ DATA: Flerste...
Forum for praksisnær forskning
  • Et forum i Hedmark som samarbeider om forskning på tjenester, særlig innen psykisk helse.
  • Forumet er åpent for akademikere, fagpersoner fra praksisfeltet og personer med brukererfaring.
  • Personer knyttet til Sagatun Brukerstyrt Senter har vært faste deltakere i forumet de siste årene.
  • Forumet har eksistert i 15 år, noe som ble feiret med jubileumsseminar med blant annet flere utenlandske gjester 15. mai 2013.
Forskning ved Høgskolen i Hedmark

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Hedmark på Psykiskhelsearbeid.no.

Siden 1998 har forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark gjennomført en rekke prosjekter som utforsker psykisk helse og samfunn sett fra ulike perspektiver

De fire perspektivene er:

  • Spesialisthelsetjenesteperspektivet
  • Lokalsamfunnsperspektivet
  • Brukerperspektivet
  • Det metodologiske og forskningsetiske perspektiv

Folkehelse er en felles profil for de tre forskningsområdene Psykisk helse og samfunn, Aktiv livsstil og helse og Kvalitet og samhandling i sykepleie, som alle er tilknyttet Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Hedmark.

Mer om

brukermedvirkning.i.forskning høgskolen.i.hedmark vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen