Fra sykdomsorientere til recovery-orienterte praksiser

Fra sykdomsorientere til recovery-orienterte praksiser

Publisert: 29. januar 2014.   Endret: 26. april 2016

Til tross for at helsepolitiske føringer, økonomiske stimuleringer og faglige perspektiver gir gode betingelser, eksisterer det grunnleggende problemstillinger og utfordringer knyttet til realisering av recovery i praksis

recovery- føtter i vannet

BEDRINGSPROSESSER: Mennesker vet selv mye om hva som kan hjelpe, samt hvor og hvordan hjelpen best kan gis. Dette tas på alvor i recovery-orienterte praksiser.

BEDRINGSPROSESSER: Mennesker ...
Forskning ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Sørøst-Norge på napha.no.

Senter for psykisk helse og rus er et forskningssenter ved Høgskolen I Sørøst-Norge som ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid recovery empowerment vitenskapelige.artikler høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen