Status og utfordringer - døgnplasser for eldre med psykiske lidelser

Status og utfordringer - døgnplasser for eldre med psykiske lidelser

Publisert: 28. mars 2014

Spriket mellom eldres behov for spesialiserte døgnplasser i psykisk helsevern og hjelpeapparatets kapasitet vil øke i årene fremover. Hvordan vil dette slå ut for personer med alderspsykiske lidelser ?

sengeplasser
Det er en bekymringsverdig mangel på alderspsykiatriske døgnplasser, skriver artikkelforfatteren, Kenneth Ledang.
Det er en bekymringsverdig ma...

Mer om

eldre.og.psykisk.helse kronikker

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen