Hjelper det å snakke om det?

Hjelper det å snakke om det?

Publisert: 14. mai 2014.   Endret: 15. juni 2020

Samtaleterapi brukes stadig hyppigere i behandlingen av schizofrenilignende tilstander. Men ekspertene strides fremdeles om effekten av denne tilnærmingen.

COLOURBOX6529240

VIRKNINGSFULLT? Fungerer psykoterapi ved schizofreni og beslektede lidelser?

VIRKNINGSFULLT? Fungerer psyk...

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt vitenskapelige.artikler psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen