Usynlig kunnskap i brukerfortellinger

Usynlig kunnskap i brukerfortellinger

Publisert: 08. september 2014

En studie gjennomført ved høgskolen i Hedmark konkluderer med at psykisk helsetjenestene er lite lydhøre for brukernes fortellinger. De går dermed glipp av essensiell informasjon som kunne vært brukt i videreutvikling av tjenestene.

kvinne som hører

LYTTENDE TJENESTER: Å lytte til brukernes egne erfaringer kan være avgjørende for kvaliteten på tjenestene. (Ill.foto: www.colourbox.com)

LYTTENDE TJENESTER: Å lytte t...
Forskning ved Høgskolen i Hedmark

Du kan lese mer om forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark på deres temaside på Psykiskhelsearbeid.no.

Siden 1998 har forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark gjennomført en rekke prosjekter som utforsker psykisk helse og samfunn fra ulike perspektiver. De fire perspektivene er:

  • Spesialisthelsetjenesteperspektivet
  • Lokalsamfunnsperspektivet
  • Brukerperspektivet
  • Det metodologiske og forskningsetiske perspektiv

Folkehelse er en felles profil for de tre forskningsområdene Psykisk helse og samfunn, Aktiv livsstil og helse og Kvalitet og samhandling i sykepleie, som alle er tilknyttet Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Hedmark

Mer om

brukerkunnskap kompetanseutvikling psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt brukerkunnskap kompetanseutvikling psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen