Å være inne samtidig - nøkkelen til god samhandling

Å være inne samtidig - nøkkelen til god samhandling

Publisert: 11. mars 2015.   Endret: 23. september 2020

Hva kan fremme samhandling mellom ulike tjenester? Dette spørsmålet ble undersøkt i en studie gjennomført av NTNU i Trondheim i samarbeid med et distriktspsykiatrisk senter (DPS).

samhandling Elstad

Å ha samtidig kontakt med brukerne, for eksempel gjennom ansvarsgrupper, er av stor betydning for å sikre gode overganger mellom de ulike tjenestene.

Å ha samtidig kontakt m...
Forskning ved NTNU i Trondheim
  • Artikkelen er skrevet i samarbeid med Toril Elstad som er førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim.
  • Master- og videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved HiST driver egen forskning.
  • Blant forskningsområdene er Psykisk helsearbeid i lokale og globale hverdagskulturer. Forskningen fokuserer på psykisk helse som kulturspesifikt fenomen, lokalt og globalt.
  • Andre sentrale tema er selvmord og selvmordsforebygging i Norge og Afrika, samt psykisk helse og kunst som uttrykksformer.

Mer om

samhandling vitenskapelige.artikler psykisk.helsearbeid.-.ntnu

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen