Sosiale relasjoner i miljøterapihverdagen

Sosiale relasjoner i miljøterapihverdagen

Publisert: 04. mai 2015.   Endret: 23. september 2020

Omsorg, tilhørighet og erfaringsutveksling er tre stikkord for hvordan sosiale relasjoner fremmes blant personer med psykiske lidelser i hverdagen ved et distriktpsykiatrisk senter (DPS).

strand

KNEKKER OND SIRKEL: Miljøterapihverdagen fremstår som en hjelp eller støtte til å «knekke den onde sirkelen» med ensomhet og isolasjon.

KNEKKER OND SIRKEL: Milj&osla...
Forskning ved NTNU i Trondheim
  • Denne artikkelen er skrevet av Sissel Alsaker ved NTNU i Trondheim.
  • Master- og videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved NTNU driver egen forskning.
  • Blant forskningsområdene er Psykisk helsearbeid i lokale og globale hverdagskulturer. Forskningen fokuserer på psykisk helse som kulturspesifikt fenomen, lokalt og globalt.
  • Andre sentrale tema er selvmord og selvmordsforebygging i Norge og Afrika, samt psykisk helse og kunst som uttrykksformer.

Mer om

relasjon aktivitet.og.fritid inkludering vitenskapelige.artikler psykisk.helsearbeid.-.ntnu

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen