10 år med PART for de som har det vanskeligst

10 år med PART for de som har det vanskeligst

Feirer ambulant team / Publisert: 10. april 2016.   Endret: 10. april 2016

-Dere har gjort en forskjell! sa Randolf Terje Vågen, overlege i psykiatri ved Nidaros DPS og St. Olavs hospital da Psykatrisk ambulant rehabiliteringsteam inviterte til markering.


10 års-jubileum for PART i Trondheim, fv. Elisabeth Kvaale (   ), Synnøve Reitan (leder i PART), Hans Jakob Vang (tidligere leder), Mervyn Morris (professor ved Birmingham City University)

FEIRER 10-ÅRS JUBILEUM: Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART) i Trondheim ble etablert for 10 år siden. Fv. Elisabeth Kvaale (behandler og utdannet ergoterapeut), Synnøve Rimereit Reitan (seksjonsleder), Hans Jakob Vang (tidligere leder) og Mervyn Morris (professor ved Birmingham City University) som i sin tid inspirerte til oppstarten i Trondheim.

FEIRER 10-ÅRS JUBILEUM:...
PART - Psykatrisk ambulant rehabiliteringsteam

Oppsøkende behandlingstilbud for personer med psykoselidelse eller bipolar lidelse.

PART startet opp i 2006 som resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Kommune og Psykisk Helsevern (Østmarka Sykehus) og daværende Leistad DPS.

Opptrappingsplanen for Psykisk Helse og statlige finansierte tiltak dannet rammen for prosjektet.

Tanken var å forene den kommunale sosiale tilnærming med sykehusets mer helsefaglige tilnærming. Forståelsen av sosiale relasjoner var viktig, og et ønske om faglig fokus på nettverk som behandlingsform.

Mer om

oppsøkende.team nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen