Oppsøkende team IPS-godkjent på kort tid

Oppsøkende team IPS-godkjent på kort tid

Nyhet / Publisert: 20. januar 2017.   Endret: 20. januar 2017

-Det at vi har fokuset ut mot å besøke arbeidsgivere, og at jeg i tillegg er et fullverdig medlem av FACT-teamet, tror jeg var avgjørende, sier jobbspesialist Kine Therese Falch-Lillevold i FACT bydel Gamle Oslo.

Kine Therese Falch-Lillevold

JOBBSPESIALIST: Sosionom Kine Therese Falch-Lillevold skal som IPS-jobbspesialist i FACT bydel Gamle Oslo være bindeledd mellom brukerne, arbeidsgiverne, NAV og helsetjenestene. FOTO: FACT bydel Gamle Oslo.

JOBBSPESIALIST: Sosionom Kine...
FACT-team
 • FACT står Flexible Assertive Community Treatment, på norsk Fleksibelt Aktivt Oppsøkende Behandlingsteam.
 • Retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
 • Les mer om oppsøkende team på NAPHAs nettside.

 

8 PRINSIPPER FOR IPS

Individuell Jobbstøtte (IPS) handler om å hjelpe mennesker med psykiske lidelser ut i ordinært, lønnet arbeid samtidig som de får behandling.

Disse åtte prinsippene ligger til grunn for tjenestene som tilbys i IPS: 

 1. Deltakelse er basert på eget valg – alle som ønsker å jobbe, er kvalifisert for IPS (ingen ekskluderes)
 2. Målet er vanlig lønnet arbeid
 3. IPS-tjenesten er integrert i psykiske helsetjenester
 4. Det gis individuell tilpasset rådgivning om økonomiske stønader
 5. Jobbsøkingen begynner rett etter at deltakeren uttrykker interesse for jobb
 6. Jobboppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset
 7. Deltakerens interesser og ferdigheter er førende for jobbsøkingen
 8. IPS-tjenesten bygger relasjoner til arbeidsgivere basert på deltakerens ønsker om jobb

IPS-tjenesten skåres på hvor trofast de er i forhold til prinsippene.

Mer om

nyheter oppsøkende.team act-.og.fact-team individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen