Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 20

Siste nytt

Eva Langeland
God effekt av hverdagsrehabilitering Ny evaluering viser bedre effekt av hverdagsrehabilitering enn vanlige hjemmetjenester, på blant annet livskvalitet, mestring og psykisk helse.
Eva Svendsen
Vil gi ansatte med brukererfaring tydeligere rolle -Mange erfaringskonsulenter innenfor psykisk helsetjenestene opplever store motstridende forventninger, og at de selv må finne ut hva stillingene skal inneholde.
Svein Jacobsen
Håper å ha 20 fontenehus i 2020  -Det er forstemmende at deler av psykiatrien fortsatt ikke tar på alvor at man kan være psykisk syk, ha ordinær jobb som del av behandlingen og bli friskere av det, mener Svein Jacobsen i Fontenehus Norge.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Arman Vestad med barnevogn
Fra smaken av asfalt til hverdagshelt Møtet med en politimann som var mer opptatt av å redde livet hans enn å arrestere ham, ble et vendepunkt for den nå NAV-ansatte Arman Vestad.
IMG_3291
Åpenhet rundt egen psykisk helse Det å være åpen har krevd mot, men det har også gjort meg sterk og fri. Åpenhet kan være med på å redusere fordommer og stigmatisering, og øke innsikt, kunnskap og forståelse.